địa chỉ công ty

81 Trần Mai Ninh, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM

địa chỉ công ty

HOTLINE

091 111 4866

TẠP DỀ
APRONS UNIFORM

#GTD1008

Tạp dề ngắn, 2 túi trước, phối viền sọc trên mặt túi.

#GTD1007

Tạp dề ngắn, 2 túi trước, xẻ tà 2 bên.

#GTD1006

TẠP DỀ NGẮN, 3 TÚI TRƯỚC, PHỐI VIỀN MIỆNG TÚI.

#GTD1005

TẠP DỀ NGẮN, 2 TÚI XÉO, PHỐI VIỀN LƯNG VÀ TÚI.

#GTD1004

Tạp dề ngắn, 2 túi xéo, phối tà và viền túi.

#GTD1003

Tạp dề form ngắn, tà nhọn, phối viền, xếp li 2 bên.

#GTD1002

Tạp dề ngắn, 2 túi xéo, xẻ trước, phối viền eo và túi.

#GTD1001

Tạp dề ngắn, thắt eo, 2 túi trước lớn, khe cắm viết bên hông.

8 Sản phẩm | Xem tất cả

Những sản phẩm bạn vừa xem

Call