Thông tin khách hàng

FORM LẤY THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Họ và tên:

Đơn vị công tác:

Email:

Chức vụ:

Điện thoại:

Ngày sinh:

1.Bạn đang có nhu cầu đặt đồng phục cho đơn vị mình?
2. Bạn muốn giới thiệu người quen có nhu cầu đặt đồng phục

Họ và tên:

Đơn vị công tác:

Điện thoại:

Email:

Thông tin nhu cầu đặt đồng phục:

Sản phẩm:

Số lượng dự kiến:

Các yêu cầu khác:

Địa chỉ liên hệ của bạn: ( Vui lòng điền thông tin chính xác để chúng tôi có thể gửi quà đến cho bạn)
Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi!